Deutsch - Русский - Polski

Szanowni pacjenci, szanowna rodzino,

Świadczenia Levinson ABW (Mieszkanie z ambulatoryjną opieką) jest oficjalnie uznanym przez LWL podmiotem prowadzącym opiekę ambulatoryjną nad osobami z uzależnieniami lub osobami z upośledzeniem psychicznym w pozaokręgowym mieście Dortmund.

Nasza ambulatoryjna socjalno-psychiczna opieka wspiera umożliwienie życia codziennego we własnym mieszkaniu pomimo schorzeń uzależniających. Poprzez opiekę ambulatoryjną możliwe staje się uniknięcie opieki stacjonarnej oraz pomoc w przypadku, gdy zbędne jest leczenie stacjonarne, lub pacjent jednoznacznie nie życzy sobie takiego leczenia.

Świadczenia Levinson ABW - - pomagamy innym, niezależnie od rodzaju i stopnia upośledzenia, prowadzenie prawie samodzielnego życia w socjalnej wspólnocie. Oferujemy poufną strefę ochronną i wskazujemy drogę w celu osiągnięcia zdrowego życia bez nałogów.

Motywujemy, wspieramy i pomagamy znaleźć w życiu nowe perspektywy.

Pacjenci, którzy znajdują się pod naszą indywidualną opieką, posiadają najróżniejsze życzenia, które podczas indywidualnych rozmów zostają wyczerpująco przedstawiane i omawiane. Na podstawie tych życzeń formułujemy wspólnie z naszymi pacjentami właściwe, podstawowe cele. Czterema najczęściej podawanymi życzeniami są:

Dzięki kompletnej opiece pomagamy osobom we wszystkich sytuacjach życiowych, towarzyszymy, pośredniczymy, wspieramy z respektem i zaufaniem. Zgrany zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów socjalnych, pracowników socjalnych, pielęgniarzy i pomocy domowych oferuje opiekę na najwyższym poziomie i zaufaną pomoc 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.