Deutsch - Русский - Polski

Dzięki kompletnej opiece pomagamy osobom we wszystkich sytuacjach życiowych, towarzyszymy, pośredniczymy, wspieramy z respektem i zaufaniem. Zgrany zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów socjalnych, pracowników socjalnych, pielęgniarzy i pomocy domowych oferuje opiekę na najwyższym poziomie i zaufaną pomoc 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Dodatkowo polecamy różnego rodzaju indywidualne oferty wspierające i poradnicze, współpracę z innymi organizacjami i instytucjami, jak również towarzyszenie, nawiązywanie i kontrolę współpracy z tymi instytucjami.